Мантра садхана

Мантра садханата е най-достъпната и най-практикувната практика за хармонизиране на дух, ум и тяло! На тези, които не са практикували мантри не бих могъл да обясня, а на тези които практикуват няма какво да обяснявам! Затова просто ще обявя петък 20.15 ч. в студиото - мантра садхана - входа е дарение! Добре е ако предварително сте запознати със следните мантри, киртани и химни:

Допълнителна информация