Описание на процедурата кавитация

Описание на процедурата кавитация

1. Събеседване
Кавитацията започва със събеседване в рамките, на които се проверява дали клиентът има контраиндикации за извършване на кавитацията, запознава се със самата процедура, уточняват се зоните на работа и терапевтичната схема. В тази част се подписва и декларация за информирано съгласие за извършване на процедурата. Дават се инструкции за хранителния и водния режим между отделните процедури. Отговаря се на въпроси и др.

2. Измерване
Тази част не е задължителна, но се препоръчва да се направи, за да може клиентът да следи за ефективността и резултатността на процедурата. Може също при желание да се направят снимки, за да се види разликата в началото и края на терапевтичната схема.

3.Същинска кавитация
(работа с уреда за кавитация)
В тази част се извършва същинската кавитация, като продължителността на въздействие зависи от избраната зона, годините на клиента, състоянието на кожата и др. Както беше посочено и на други места в този раздел ако зоните са двойни (вътрешна част на бедра, външна част на бедра, седалище, странични паласки, вътрешна част на колене) се работи първо в/у едната а след това в/у другата част. При работата се нанася ултразвуков гел, който е неутрален и не предизвиква дразнене на кожата или алергии. Обикновено се усеща шум в ушите и зъбите, както и загряване в мястото на въздействие.

4. След приключването на 3-та част е добре да се направи лимфодренаж - масаж за насочване на лимфата към лимфните центрове или цялостна антицелулитна процедура, която включва в себе си лимфодренажа. Масажът (или антицелулитната терапия) увеличават ефективността на кавитасията с до 30% и значително облекчават отвеждането на разтопените мастни клетки извън тялото.

Вижте цени на кавитация

Допълнителна информация