БЪДЕТЕ СВОБОДНИ В ДЕЙСТВИЕТО

СВАМИ ШИВАНАНДА
 

Всяка мисъл и всяко ваше действие ще генерира определени тенденции, които ще засегнат вашия живот сега или по-късно. Ако извършвате добри действия с безкористен дух, вие ще се извисите в сфери на радост и мир. Каквото посеете, това ще пожънете.

 

Добрите действия генерират добри мисли. Лошите действия носят болка, мъка и нещастие. Всеки от нас се управлява от закона за действие и противодействие. Вашата сегашна самоличност е цялостен резултат от вашите предишни дейности и мисли.

Вашето  бъдеще зависи от вашите настоящи действия. Своята съдба човек оформя сам.
 
Действията сами по себе си не обвързват човек. Във всяко действие разпалвайте светлината на божествена любов. Винаги си спомняйте съществената божествена природа и действайте в света с дух на божествена самоотверженост. Този свят се управлява от вечни Божествени закони. На изток великият закон за причина и следствие се нарича карма. В Новия завет същата истина е изразена с думите: "Каквото човек посее, това ще пожъне".
 
Действията произвеждат samskara (умствени впечатления), които се обединяват и формират тенденциите. Тенденциите се развиват в навици и характер. Лошите дейности генерират лош характер.
 
Действия без идея за посредничество, без очакване на плодове, без привързване към дейността и балансирани в успех и поражение, не ви обвързват. Несебичните действия пречистват вашето сърце и водят до знание за мъдростта на същността.
 

Карма йога е умение в действието. Тя е велико изкуство. Вие трябва да вложите същия интерес във всяко действие във вашето ежедневие, както художникът влага в най-скъпите си платна. Забележете, как след внимателно обмисляне художникът поставя четката - с целия си ум, центриран върху работата на ръката, неговото цяло същество е фокусирано върху платното, работи, като е забравил себе си. Такова трябва да бъде отношението ви. Имайте такъв интерес каквото и да вършите и в същото време бъдете незаангажирани във всичките си действия. Тогава няма да бъдете обвързани към samsara (колелото на раждане и смърт)

Допълнителна информация