Методи за събуждане на Кундалини

 

Методите за пробуждането на кундалини шакти са много и те могат да бъдат практикувани заедно и поотделно!

 

Първи метод: По рождение

Ако вашите родители се отличават с високо развитие, то вие можете да се родите с пробудено кундалини или с пречистени и добре функциониращи енергийни канали – ида, пингала и сушумна!

 

Втори метод: С помощта на мантра

Този метод се основава на устойчивата и регулярна практика на мантра йога! Методът е много мощен, но изисква много време и търпение. Първоначално ви е необходимо да си намерите гуру, който да ви даде лична мантра. Така при постоянното повторение на мантрата – силата на звука и вибрацията, проникват във всяка точка на мозъка очиствайки физическото, емоционалното и менталното тяло.

Мантрата може да бъде изпълнявана както на глас, така и мислено.

С времето и практиката се натрупва енергиен потенциал в муладхара чакра, което води до събуждането на кундалини! Това е най-мекият способ за пробуждането на кундалини.

 

Трети метод: Тапас

Това е аскетизъм- психоемоционален процес, който изкоренява вредните навици и усилва силата на волята. Аскетизмът играе важна роля в пробуждането на скритите сили. Но тапас не е липса на „здрав разум”. Известно е, че когато се опитваме да удовлетворяваме материалните удоволствия, разкош и комфорт в битието – резервите на мозъка и нервната система се изтощават, а съзнанието и ергийните запаси деградират. Аскетизмът е един от най-мощните методи за събуждането на кундалини и постигане на духовна трансформация, но не е по силите на всеки.

 

Четвърти метод: С помоща на растения (вещества)

Този метод няма общо с наркотици, марихуана, ЛСД и др. Има растения, способни да събудят кундалини, но тяхната употреба без помощта на гуру не се препоръчва поради риска от получаване на психични отклонения!

В най-древните ведически текстове за „сома”. Сомата това е сок от пълзящи растения, чието извличане става в особени дни на циклите на луната. Употребата на този сок води до получаване на откровения, ясновидски способности. Персите също употребявали подобна напитка, която наричали „хома”. В нашето съвремие мнозина са желаещите да изпитат необичайните усещания на трансформация на съзнанието, но малцина са тези, които са готови да станат дисциплинирани, за да станат готови във физическо, умствено и духовно отношение!

 

Пети метод: Раджа йога

Този метод е усъвършенстване на ума по пътя на концентрация, медитация и сливане с абсолюта. Практиката по раджа йога обикновено е предшествана от практика по Хатха йога. Този метод е с високо ниво на трудност и изисква много време, търпение, дисциплина и настойчивост.

 

Шести метод: Пранаяма

Ако ученикът е достатъчно подготвен, практикува интензивна пранаяма в тиха, спокойна и сатвична обстановка, хранейки се само за поддържане на живота – веднъж дневно, то неминуемо енергията кундалини ще се издигне до сахасрара...

Има 2 типа методи за събуждане на кундалини – преки и косвени. Пранаямата е пряк (директен) метод!

 

Седми метод: Крия йога

Именно практиката по крия йога се явява най-простият и достъпен начин за събуждането на кундалини, тъй-като не създава конфликтни ситуации. Сатвичните хора са способни да събудят кундалини с помощта на раджа йога, но хората с възбуден, шумен и раджастичен ум само ще увеличат вътрешното напрежение и така се приближават, не към висшето съзнание, а към шизофренията.

 

Осми метод: Тантрическо посвещение

Това е метод, за който далеч не всеки е готов! Ученикът трябва да е обуздал своите чувства и желания, както и да има пълното разбиране на двата принципа на Шива и Шакти!

 

Девети метод: Шактипат

Този метод го осъществява лично гуру. Ученикът мигновено навлиза в самадхи. Той може без предварителна подготовка и обучение да прави всички асани мудри и бандхи, разкриват му се всички мантри и всички свещени писания. Тялото на ученика се трансформира – кожата става гладка, очите сияят. Шактипат може да се предава чрез личен контакт, с писмо или по телефона.

 

Съществуват разбира се и други методи, но тези 9 са основните.

 

Събуждането на кундалини шакти преминава през следните етапи

-Пречистване и активиране на Ида и Пингала

-Събуждане на чакрите

-Активиране на Сушумна нади

-Събуждане на Кундалини и издигането и по Сушумна

 

Допълнителна информация