Карма

Какво е карма? Видове карма.

 

Думата „карма" идва от санскрит и означава: „действие" (физическо, ментално и вербално), а също така и резултатът от това действие.

 

Св. Шивананда дава следното сравнение:

 

„Човекът е като растенията - той расте, цъфти и накрая умира, но не съвсем... Растението расте, цъфти и умира, оставяйки след себе си семе, от което пораства ново растение. В случая на човека, след смъртта, след него остава неговата карма: добрите и лошите дела на неговия живот. И той трябва да се прероди отново, за да отработи тази карма!"

 

Карма е сбор от нашите действия, както от настоящия живот, така и от предишните.

 

Ако възникне някаква причина, непременно ще се появи и следствие.

 

Законът на Кармата гласи: всяко действие си има последствие! Животът на всеки един от нас е подвластен на този закон!

 

Нашият настоящ живот е резултат от предишните ни животи.

 

Част от Кармичния закон е и Законът за Компенсирането:

 

Той действа навсякъде в природата, поддържайки равновесие, хармония и мир!

 

В природата не се губи, а само се видоизменя. Ако извършите нещо лошо, със сигурност нещо подобно ще се върне към вас по-късно!

 

Например за събитията, които изпълват живота на човек няма логично обяснение и стандартно разрешение за всеки.

 

Ако искате да откриете причината за нещо конкретно в настоящия си живот, много е вероятно тя да се крие в някоя предишна инкарнация.

 

Законът за Компенсирането обхваща и се простира върху целия живот на душата (а не на физическото тяло)!!!

 

Ако разширите съзнанието си и приемете философията за прераждането, тогава ще успеете да погледнете на живота си в един по-глобален мащаб и много от нещата, за които нямате обяснение ще успеете да видите по-ясно. Така ще можете да намерите разрешение на всичките си неволи и няма да остане място за заблуда и неразбиране!

 

Третият закон на Кармата е Законът за Възмездието и Отплатата:

 

Всяко погрешно действие води до съответното неприятно последствие!

 

Трябва да осъзнаем, че не Господ е този, който наказва или пък дава на някои повече, а на други по-малко; той не е отговорен за богатството на едни и за бедността на други.

 

В нашия свят няма случайни неща, нищо не се случва просто така. Всичко има определена последователност и закономерност.

 

Всяко наше страдание е следствие на наше минало действие!

 

 

 

Изключително важно е да сеем това, което искаме да пожънем!

 

Да се отнасяме с другите така, както искаме те да се отнасят с нас!

 

На какъв принцип работи кармата?

 

Човек има различни желания. Полага усилие и воля да направи едно или друго нещо.

 

Зад всяко действие стоят желание и мисъл.

 

Желанието за определен предмет първо възниква в Ума ни. След- което търсим начин как да го получим и накрая полагаме необходимото усилие!           

 

Желание, мисъл и действие винаги вървят заедно.

 

Те са трите основни нишки, преплитащи се в линията на кармата.

 

Желанието поражда карма!

 

Работим и полагаме усилия за постигането на различни неща, предмет на нашите желания.

 

Кармата е това, което поражда болка или радост.

 

Всяка мисъл и всяко наше действие пораждат определени тенденции, които ще окажат въздействие върху нашия сегашен живот и след това.

 

Добрите дела раждат добри мисли.  Погрешните дела пораждат болка, неудачи и нещастие.

 

Нашата сегашна личност е резултат от предишните ни мисли и действия.

 

Как се определя съдбата ни?

 

Нашите мисли са същинската ни карма! Те се материализират и се превръщат в действия. Ако насочим Ума си към положителни и възвисяващи мисли - с течение на времето ще развием благороден характер.

 

Ако го ангажираме с негативни мисли - ще развием низък, подъл характер.

 

Важно е да поддържаме „хигиена на мислите" - не само да се въздържаме от негативни постъпки, но и от съответните отрицателни мисли!

 

„Посейте Мисъл и ще пожънете Действие,

 

Посейте Действие и ще пожънете Навик,

 

Посейте Навик и ще пожънете Характер,

 

Култивирайте Характер и ще формирате Съдбата си!"   Св. Шивананда

 

Колкото и да съществува предопределеност в съдбата ни, чрез постоянство, в благородни действия и променяйки естеството на мислите си, ние можем да неутрализираме „лошата" карма.

 

Хора, отличаващи се с невероятно силна (канска) воля, са го постигнали в продължение на много прераждания.

 

Силата на техните мисли и действия се акумулира, докато в някое прераждане не се прояви като Буда, Христос или Шанкара.

 

Нито едно действие не отива напразно. Изисква се много търпение и целенасочени усилия, в които да наблюдавате всяка своя мисъл, дума и действие.

 

Човешката воля се проявява свободно! Егоизмът може да я отслабва с времето, но от нас зависи постоянно да я пречистваме и засилваме чрез преодоляване на низките си желания, както и склонността към пристрастност (това ни харесва, а онова не ни харесва...)

 

 

 

Важно е да не съдим другите, тъй като всеки си върви по неговата кармична пътека и има своите причини да постъпва по определен начин!

 

3 ВИДАКАРМА

 

Санчита(запсННа) - цялата карма, която сме акумулирали през миналото, в предишните ни животи. Част от нея се проявява в характера на човек - в неговите склонности и тенденции, капацитет, предпочитания и желания.

 

Прарабдха (ргагаЬбЬа) - кармата, която имаме да отработваме в настоящия живот. Т.е. всичко, което не сме отработили в предишните си животи, а сме акумулирали като „задължение".

 

Тази част от кармата не може да се избегне или промени - единствения начин да се освободим от нея е като я преживеем! Плащайки старите си „дългове"!

 

Агами (Адаш/) - кармата, която създаваме в настоящия момент за бъдещето.

 

***Хубав начин да разберем кармата е като използваме аналогията за хранителните запаси и зърното: „санчита" са запасите от складираната храна; „Прарабдха" е това, което готвим в момента в тенджерата; „Агами" са културите, които в момента отглеждаме на полето за следващия сезон!

 

Човек може да има пълен контрол над „санчита" и „агами", но сам трябва да отработи своята „прарабдха".

 

СЪДБАТА И УСИЛИЕТО ОТ НАША СТРАНА

 

Законът на Кармата е непреклонен, но все пак има място, оставено и за божията милост.

 

Получаваме я когато проявяваме търпение и отдаденост,  когато  си налагаме самоограничение!

 

Разкаянието не променя Кармичния закон! То също дава плод, както всяко наше друго действие или подбуда.

 

Усилията, които полагаме са от изключителна важност за изграждане на собствената ни съдба!

 

Усилията, които полагаме днес, се превръщат в наша съдба утре!

 

Йога-практиките са едно наше усилие да неутрализираме отрицателната си прарабдха, или кармата, която имаме да отработваме в настоящия живот. Ако прарабдха е мощна, то Йога е още по-мощна.

 

Всички ние имаме свободна воля и ако се научим да разграничаваме правилно, да вникваме в различните ситуации и да разбираме хората около нас, да проявяваме готовност и усърдие, да култивираме качества като оптимизъм, добронамереност, веселост - тогава със сигурност ще посеем нещо положително!

 

От нас самите зависи да неутрализираме негативните ситуации, като подходим положително и философски към тях.

Не трябва да сме фаталисти и да казваме „съдбата ми е такава, нищо не мога да направя". Или пък да се оставяме на течението да ни носи...

 

Не трябва да преставаме да се стремим към положителното, към чистотата, да полагаме усилия...

 

Лекция Юлия Савова – 2011 год.

Допълнителна информация