Прана и магнетизъм

ПРАНАТА е жизнена енергия, която в разнообразни форми се съдържа в цялата вселена, във всичко около нас. Без нея никакъв живот не е възможен. Всички форми на сила и енергия са прояви на прана. Ето какво се казва за праната:Праната се намира във въздуха и при все това не е нито кислород, нито азот, нито водород,  нито какъвто и да е друг съставен елемент на атмосферата.Праната съществува в храната, във водата, в слънчевата светлина, но не е нито витамини, нито топлина, нито ултравиолетови лъчи…Въздухът, водата, храната, слънчевата светлина пренасят праната, от която зависи целия животински и дори растителен свят. Това, което характеризира живота, е способността му да привлича и натрупва в себе си прана, да я трансформира, за да действа във вътрешната среда и във външния свят.

Праната е един от седемте човешки принципа и се намира, прониква и изпълва всеки човешки организъм в по-малки или големи количества.

Жизнеността и здравето зависят от количеството акумулирана прана и от нейното правилно използване. При липса на прана, организмът отслабва и се изтощава, при изобилие от прана той става деен, жизнерадостен, енергичен и весел.

Но праната се използва не само във физическата, а и в австралната област. Инстинктивният ум владее 75% от праната и я разпределя към всички части на тялото, иначе системата би се разрушила. Останалите 25% от енергията могат да се използват от човек съзнателно и целенасочено за определени цели и желания.

Едно от проявленията на прана в организма, е човешкия МАГНЕТИЗЪМ. Човек несъзнателно излъчва този магнетизъм, или пранична енергия около себе си.

Развитият, трениран човек, може да държи тази сила под контрол и в голяма степен да я задържа или излъчва в увеличено количество, както и да я направлява според желанията си.

Ако човек притажава магнетизъм в изобилие, инстинктивният ум е доста щедър в неговото разпределение. Такъв човек излъчва магнетизъм по всички направления на нервната система и изпълва астралната атмосфера около себе си.

Той лесно осъществява своите цели, мечти и желания, животът му тече гладко, в унисон с универсалните принципи на вселената. Как става това? Нашия живот е резултат от нашите мисли - положителни или отрицателни. Според Законът за привличането каквито мисли изпращаме към вселената, такъв живот получаваме. Когато съзнателно имаме положителни, градивни мисли, ние сътворяваме положителен, градивен живот. Така че ако искаме да имаме или да постигнем нещо, би следвало съзнателно да насочим вниманието си, мислите си, енергията си към него. Когато мисълта се изпраща със сила, тя носи определено количество прана, която я "оживотворява", увеличава нейното въздействие.

С колкото по-голямо количство прана разполага организма ни, толкова по-голяма сила ще можем да дадем на мислите си. Когато тялото ни е балансирано, енергията се движи свободно и безпрепятствено в него, в хармония с природните сили и закони, всичко в живота ни се случва "по-лесно".

Човек извлича прана от въздуха, който диша, от храната, която яде, от течностите, които пие, от контакта с природата. Основният й "склад" в нашето тяло е слънчевия сплит.

Най-много прана се съдържа във въздуха рано сутрин, веднага след изгрев слънце, а най-малко - привечер. Затова и се препоръчва практиките по йога - асани и пранаяма,да се изпълняват по възможност сутрин, между 4 и 6 часа.Най-богати на прана са местата край водопади, в горите, край морския бряг; по-малко прана има в полето, в градските паркове и градини; най-малко - в градските улици, в затворените и непроветрени помещения, където тя е недостатъчна или напълно липва (затова при дълъг престой в такива места се появява умора, отпадналост, главоболие, нервност).

Системата ЙОГА дава различни техники, с които да се направлява волево праническия ток, да се увеличи количеството акумулирана от организма енергия, както и да се подобри движението на тази енергия в тялото чрез прочистване на енергийните канали (нади). Основните средства за постигане на тази цел са изпълнението на асани (физически упражнения) и практикуването на пранаяма (дихателни упражнения).

И въпреки че най-много прана има сутрин, в живата природа, практиките на ЙОГА повишават енергията и прочистват енергийните канали, по всяко едно време, дори в недотам "природни" условия. Бъдете сигурни, че е по-доре да практикувате йога вечер, или в замърсен, натоварен град, отколкото да не го правите. Физическите, физиологичните, психическите ползи, които се извличат, са много повече в сравнение с риска да приемем малко допълнително замърсяване.

Ето какво казва и Свами Шивамурти конкретно по този въпрос:"Всички знаем, че замърсеният въздух не е хубав, но просто не можем да го избегнем. При дълбокото дишане (основна техника за увеличаване на праната в организма) обаче не става въпрос да приемаме в себи си атмосферните условия. При дълбокото дишана става въпрос за задържане на въздуха (във или извън дробовете), което предизвиква определени химически промени в телесните течности, които събуждат спящите клетки на мозъка. Така че, дори да се намираме в замърсена среда, по-добре е да практикуваме пранаяма, да дишаме дълбоко, тъй като психическите въздействия ще бъдат по-големи, дори да рискуваме да приемем малко допълнително замърсяване. Психическите ползи, които се извличат, са много повече, отколкото физическите недостатъци, които биха дошли като резултат от това пълно йогийско дишане. "


Допълнителна информация